domy drewniane Dom Dom Dom

Domy z bali to domy budowane w jednej z najstarszych technologii budowy domów.

JAKIE DREWNO?

Najczęściej wykorzystywanymi gatunkami drewna do budowy domów z bali są: sosna, świerk, jodła i modrzew.

Funkcjonują dwie szkoły, jedna zaleca budowanie domów z bali z drewna suchego, którego wilgotność wynosi poniżej 19%, druga preferuje drewno „zielone” – mokre, które charakteryzuje się wilgotnością wyższą niż 19%. Drewno pozyskiwane zimą jest wysokogatunkowe, ponieważ drzewo nie wytwarza w tym okresie soków – stąd też ma wielu zwolenników. Naturalny proces suszenia pozwala uniknąć drobnych pęknięć materiału. Zwolennicy suszenia komorowego podnoszą takie zalety tej technologii, jak eliminację zarodników grzybów i owadów oraz skuteczniejsze usunięcie wody, które wpływa na znaczne zmniejszenie ciężaru gotowego budynku. Osoby preferujące drewno „zielone” powinny także wziąć pod uwagę, że materiał ten wysycha już po zbudowaniu domu, a więc należy odczekać dwa, trzy miesiące, zanim przystąpimy do prac nad wykończeniem wnętrza.

 

JAKIE BALE.

Budując dom z bali możemy zdecydować się na różne rodzaje bali: bale pełne na przykład ręcznie ciosane, wówczas uzyskamy efekt najbardziej zbliżony do naturalnego, możemy także wybrać bale klejone (warstwowe), kiedy nie dysponujemy materiałem o dużych wymiarach (istnieje jednak niebezpieczeństwo rozwarstwiania się spoin). Popularne ostatnio są także bale izolowane, które mogą być wypełnione różnym materiałem izolacyjnym np. styropianem, pianką poliuretanową, wełną, granulatem celulozowym. Tego rodzaju rozwiązania proponowane są obecnie przez producentów systemów do budowy domów z „bali”. Elementy prefabrykowane wchodzące w skład systemów są lekkie i fabrycznie wypełnione izolacją, łączone są na metalowe szpile.

Bale mogą też mieć różne przekroje – najbardziej tradycyjne to bale okrągłe pełne lub prostokątne. Minimalna średnica bala pełnego przeznaczonego na ściany powinna wynosić nie mniej niż 20 cm. Wśród rodzajów bali warto jeszcze wspomnieć o balach dwustronnie zaokrąglonych, balach klasycznych (kwadratowych) oraz płazach. Z tych ostatnich buduje się przede wszystkim podhalańskie chałupy. Płazy powstają poprzez rozcięcie pnia na pół wzdłuż rdzenia, tak aby sęki układały się w półkola.

rodzaje bali

 

TRWAŁE I ZABEZPIECZONE.

Po ścięciu drzew na bale drewniane, pnie są okorowywane, a następnie wszystkie elementy konstrukcyjne domu z bali impregnowane. Po zmontowaniu wszystkich elementów, ściany zewnętrzne i zewnętrzne okapy dachu impregnuje się środkami, których zastosowanie zabezpiecza je skutecznie na długi czas. Dzięki odpowiedniej konstrukcji dachu ściany zewnętrzne mogą być chronione przed zaciekaniem, co eliminuje konieczność wielokrotnej impregnacji. Również wewnątrz domu możemy przeprowadzić impregnację zabezpieczając drewno przed szkodnikami, koszt takiej impregnacji to. ok. 1,5 tys. zł, a zaleca się przeprowadzanie jej co 5 lat. Środki do impregnacji ognioochronnej zabezpieczą dom z bali przed pożarem.

TECHNOLOGIE

konstrukcja sumikowo-łątkowa (typ polski) – oparta na słupach nośnych ustawionych w odległości ok. 2 m (łątkach), zamocowanych na poziomej belce podwalinowej, ułożonej na fundamencie; wypełnieniem są krótkie poziome belki, zwane sumikami; w przypadku tej konstrukcji drewno nie musi być tak wysokiej jakości ja w systemie wieńcowym, ale powinno być dobrze wysuszone

system wieńcowy – belki łączone na długości (układane poziomo jedna na drugiej) i krzyżowane na rogach budynku w zamki ciesielskie; w przypadku tej technologii bardzo ważne jest jakość materiału, belki powinny być długie i proste, dzięki czemu uzyskamy stabilną i mocną konstrukcję, domy w systemie wieńcowym budowane są najczęściej na Podhalu.

Domy z bali buduje się bez gwoździ, a poszczególne bale łączy się za pomocą drewnianych dybli lub metalowymi szpilami. Narożniki domów z bali pełnią istotną rolę konstrukcyjną, od ich prawidłowego wykonania zależy izolacyjność cieplna ścian domu. Bale mogą być w nich łączone na różne zamki ciesielskie, od których zależy ostateczny efekt wizualny.

 

Belki wewnątrz domu po wcześniejszym wygładzeniu możemy pokryć warstwą naturalnego wosku pszczelego, dzięki czemu zabezpieczymy je przed zabrudzeniami.

Okna w domach z bali można montować na dwa sposoby – bezpośrednio do bali lub za pomocą listew pośrednich (węgarów) układanych w specjalnie w tym celu wykonane rowki w belkach. Do tak przygotowanego węgara pianką montażową montujemy okna.

             

«powrót
Signal Iduna - ubezpieczenia zdrowotne
Promocje
Aktualności

 Nowe projekty domów serii Natura:

Natura W1 - 63m2

Natura 1 Bis - 95m2

Dworek Natura - 99m2

Natura 6  - 169m2

Natura W2 - 204m2